می بینی؟! اولین پست رو برای تو شروع کردم!

  می خواهم سلامی باشم
دوباره
این تمام راز من است
تمام می خواهم من...
می خواهم دوباره ما شوی
...دوباره خاطره بسازی و خاطره بسازی، اما خاطره نشوی
همیشه بمانی
همیشه بمانم
این تمام خواستن من است

 


/ 1 نظر / 13 بازدید
melika

شب شکست ، پيمان شکست ، عهدي شکست ، قلبي شکست از شکست هر شکستي بر دلم آهي نشست . . .