شعر روی پیرهنمو بالاخره تونستم بفهمم چیه. با تشکر از فروشنده ی عزیز:

 

گر مرد رهی میان خون باید رفت

وز پای فتاد، سرنگون باید رفت

 

 . . .