چند ماه پیش شاید فکرش را هم نمی کردیم که اوضاع به گونه ای تغییر کند که همه معادلات افراطی ها بهم بریزد. خود من تا روزهای پایانی مهلت قانونی تبلیغات کاندیداها، یکی از نمایندگان تفکر اصولگرایان را پیروز انتخابات می دانستم!

هیمنطور که به لحظه های سرنوشت ساز نزدیک می شدیم، امید در گوشه و کنار بیشتر رنگ می گرفت.

علی رغم همه تلاش هایی که تا امروز از طرف جریان های اقتدارگرا شده است، هیچ کس نمی تواند نقش اساسی و پر رنگ اعلام حمایت آیت اله هاشمی رفسنجانی، مرد روزهای سخت و سید محمد خاتمی پدر معنوی اطلاحات ایران را در پیروزی دکتر حسن روحانی نا دیده بگیرد.ادامه مطلب ...